నీహారిక యష్ మాస్టర్ డాన్స్.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ !

0

నాగబాబు గారు కూతురు నీహారిక మంచి గా డాన్స్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు యష్ మాస్టర్ తనకు డాన్స్ నేర్పుస్తున్నాడు. international dance day సందర్భముగా వీరిద్దరూ డాన్స్ చేశారు.  ఈ డాన్స్  వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో  మారింది.

Leave A Reply